Czcionka:

Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN

Graduate School for Social Research

Fundusze Europejskie

O nas

Szkoła Nauk Społecznych działa już od 27 lat. Daje możliwość uzyskania tytułu magistra „Master of Arts” Uniwersytetu w Lancaster oraz zdobycia stopnia doktora nauk humanistycznych. Zajęcia w prowadzone są w  języku angielskim. GSSR od momentu powstania była częścią Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, dzięki czemu program studiów kształtowany był we współpracy z uczonymi z wielu ośrodków naukowych w kraju i na świecie.

Na studia MA można zostać przyjętym wyłącznie po licencjacie. Studia te nie są jednak wprost odpowiednikiem polskich studiów magisterskich, choć są studiami II stopnia. Po zaliczeniu całego programu studiów, w tym napisaniu master thesis, absolwent otrzymuje dyplom: Master of Arts in Society and PoliticsMaster of Arts in Economy and Society lub Master of Arts in Culture, Media and Society.

8 kwietnia 2019 r. trzy Instytuty: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii NaukInstytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o wspólnym prowadzeniu szkoły doktorskiej. Dlatego od roku akademickiego 2019-20 kształcenie na studiach doktoranckich odbywać się będzie nie tylko w dziedzinach: filozofii i socjologii, ale także psychologii i politologii.

Uczelnia daje studentom  możliwośc rozwijania się w ramach zespołów badawczych Instytutów PAN, prowadzenia studiów porównawczych i interdyscyplinarnych (doktorat jest zawsze z określonej dziedziny, ale można poszerzać swoje zainteresowania o inne: antropologię, ekonomię, psychologię, teorię kultury itp.) oraz pozyskiwania grantów. Doktoranci podkreślają, że zaletą SNS jest mała biurokracja, bezpośredni dostęp do wykładowców i dyrekcji, budowanie relacji mistrz-uczeń.

Można też studiować  na podstawie umowy cotutelle jeśli druga uczelnia zagraniczna zawrze taką umowę z Instytutem.

GSSR wykształciła już ponad trzystu doktorów, z których więcej niż jedna czwarta to studenci zagraniczni. Wśród absolwentów są osoby zajmujące znaczące pozycje w życiu publicznym. Część absolwentów kontynuuje pracę naukową w ramach Instytutu.

Szkoła oferuje też dostęp do szerokiego wachlarza stypendiów. Sekretariat szkoły mieści się na II piętrze w pokoju 261

Rekrutacja ma miejsce dwa razy do roku, w maju oraz sierpniu.

ZASADY REKRUTACJI 2020-2021

Regulamin szkoły doktorskiej 2019

Program kształcenia w szkole doktorskiej 2019

Komisja Rekrutacyjna

Zarządzenie dot. ustalenia wysokości stypendiów doktorantów I roku Szkoły Doktorskiej

Ogłoszenie o konkursie na stypendia doktoranckie

Regulamin konkursu na stypendia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Ogłoszenie o terminie składania wniosków – Świadczenia z funduszu stypendialnego

Regulamin świadczeń z funduszu stypendialnego

Zarządzenie nr 8 wprowadzenie regulaminu świadczeń

Zarządzeni nr 9 powołanie komisji

Ogłoszenie o terminie składania wniosków – Świadczenia z funduszu stypendialnego

załącznik nr 1 socjalne

załącznik nr 2 niepełnosprawne

załącznik nr 3 ZAPOMOGA

załącznik nr 4 najlepsi

 

Uczelnia daje studentom możliwość rozwijania się w ramach zespołów badawczych Instytutów PAN, prowadzenia studiów porównawczych i interdyscyplinarnych (doktorat jest zawsze z określonej dziedziny, ale można poszerzać swoje zainteresowania o inne: antropologię, ekonomię, psychologię, teorię kultury itp.) oraz pozyskiwania grantów. Doktoranci podkreślają, że zaletą SNS jest mała biurokracja, bezpośredni dostęp do wykładowców i dyrekcji, budowanie relacji mistrz-uczeń.

Można też studiować na podstawie umowy cotutelle jeśli druga uczelnia zagraniczna zawrze taką umowę z Instytutem.

GSSR wykształciła już ponad trzystu doktorów, z których więcej niż jedna czwarta to studenci zagraniczni. Wśród absolwentów są osoby zajmujące znaczące pozycje w życiu publicznym. Część absolwentów kontynuuje pracę naukową w ramach Instytutu.

Szkoła oferuje też dostęp do szerokiego wachlarza stypendiów. Sekretariat szkoły mieści się na II piętrze w pokoju 261.

Rekrutacja ma miejsce dwa razy do roku, w maju oraz wrześniu.

Partnerzy

Kontakt

Telefon: (+48) 22 828 80 09

Fax: (+48) 22 826 48 21

gssr@gssr.edu.pl

The Graduate School
for Social Research,
IFiS PAN,

Staszic Palace,
Nowy Świat 72,
00-330 Warsaw,
Poland