Polski

 

Studiuj w Centrum Doskonałości

 

Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN prowadzi studia dające możliwość otrzymania brytyjskiego dyplomu MA “Master of Arts” uniwersytetu Lancaster) oraz studia doktoranckie.

Szkoła Nauk Społecznych jest częścią mianowanego w 2004r. pierwszego w dziedzinie nauk społecznych w Polsce Centrum Doskonałości, koordynowanego przez IFiS PAN.

W 2013r. odbyła się  po raz pierwszy ocena jednostek naukowych dokonana przez Komitet Ewaluacji MNiSW. Po ocenie 936 jednostek, IFiS znalazł się w gronie 37 najwyżej ocenionych, elitarnych, z kategorią A+. Ocena A+ potwierdzona w 2017 r.

konkurs na stypendia doktoranckie2018

regulamin doktoranckie 2018-2019-1

podanie wzor doktoranckie 2018

konkurs na stypendia naukowe 2018

podanie wzor naukowe 2018

regulamin naukowe 2018

regulamin pomoc materialna 2018

Wniosek_Socjalne

Wniosek_Zapomoga

Wniosek_Wyniki w nauce

Wniosek_Niepelnosprawni

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie 2018-2019

Regulamin studiów doktoranckich

Komisja Rekrutacyjna

Regulamin wyjazdowych stypendiów naukowych organizowanych w ramach grantu Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life

Artes_EUmanities_Call_PL_2017-1

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Zal_2_Wniosek_Socjalne

Zal_3_Wniosek_Zapomoga

Zal_4_Wniosek_Wyniki w nauce

Zal_5_Wniosek_Niepelnosprawni

konkurs na stypendia naukowe 2017

konkurs na stypendia doktoranckie 2017/2018