Przejdź do menu Przejdź do treści

GSSR

O nas

O nas
Szkoła Nauk Społecznych działa już od 30 lat. Daje możliwość uzyskania stopnia doktora nauk społecznych. Zajęcia w prowadzone są w języku angielskim. GSSR od momentu powstania była częścią Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, dzięki czemu program studiów kształtowany był we współpracy z uczonymi z wielu ośrodków naukowych w kraju i na świecie. Od roku 2019 Szkoła działa w nowej odsłonie instytucjonalnej – zgodnie z obowiązującym prawem trzy Instytuty: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Psychologii PAN i Instytut Studiów Politycznych PAN podpisały umowę o wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej. W roku akademickim 2023/2024 kształcenie odbywa się w dziedzinach: filozofii, socjologii, psychologii i nauk politycznych.
Uczelnia daje studentom możliwość rozwijania się w ramach zespołów badawczych Instytutów PAN, prowadzenia studiów porównawczych i interdyscyplinarnych (doktorat jest zawsze z określonej dziedziny, ale można poszerzać dwoje zainteresowania o inne: antropologię, ekonomię, teorię kultury, etc.) oraz pozyskiwania grantów. Można też studiować na podstawie umowy Cotutelle jeśli druga uczelnia zagraniczna zawrze taką umowę ze Szkołą.
Doktoranci podkreślają, że zaletą SNS jest mała biurokracja, bezpośredni dostęp do wykładowców i dyrekcji, budowanie relacji mistrz-uczeń. Szkoła oferuje też dostęp do szerokiego wachlarza stypendiów. GSSR wykształciła już ponad trzystu doktorów, z których więcej niż jedna czwarta to studenci zagraniczni. Wśród absolwentów są osoby zajmujące znaczące pozycje w życiu publicznym. Część absolwentów kontynuuje pracę naukową w ramach Instytutów.

Rekrutacja ma miejsce raz w roku. Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025, będzie prowadzona na studia doktoranckie z zakresu: socjologii, psychologii i nauk politycznych.